DARMOWA WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI

I Reklamacje i rękojmia

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie  nowe. LUCAS BRONDEL jest zobowiązany
do dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.

2. LUCAS BRONDEL ponosi odpowiedzialność w przypadku powstałych wad – rękojmia.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.

4. Reklamację można złożyć  poprzez odesłanie produktu wraz z załączonym formularzem reklamacji na adres: Łukasz Brondel, ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa. Klient otrzyma informację
o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeśli informacje podane w reklamacji będą niekompletne sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem w celu uzupełnienia danych. Termin 14 dni zostanie liczony od dnia uzupełnienia danych.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany klientowi wraz z informacją
o niezasadności reklamacji.

II Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować LUCAS BRONDEL
o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą
na adres ŁUKASZ BRONDEL ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa lub mailowo na adres: lucasbrondel@gmail.com.

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny na dole strony), jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, LUCAS BRONDEL zwróci klientowi wszystkie otrzymane
od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez LUCAS BRONDEL) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż w 14 dni od dnia, w którym LUCAS BRONDEL został poinformowany przez klienta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, klient powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres Łukasz Brondel, ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował LUCAS BRONDEL o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. LUCAS BRONDEL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Bezpośrednie koszty wysyłki  zwrotu rzeczy ponosi klient.

10. Klient  odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularze do pobrania:

1. Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ZWROTU.pdf

2. Formularz reklamacji

FORMULARZ REKLAMACYJNY.pdf