DARMOWA WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI

I Wstęp

1. Administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.lucasbrondel.pl jest firma „LBCONCEPT” z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa, posiadający NIP 5732794479 i REGON 367385665.

2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym mailowo pod adresem lucasbrondel@gmail.com  lub  telefonicznie pod numerem +48 794 457 123.

3. Dostęp do regulaminu jest zawsze możliwy poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego na dole strony.

4. Każdy prezentowany produkt zawiera zdjęcie konkretnego modelu, informacje o cenie, kolorze, rodzaju materiału, dostępnych rozmiarach i zasadach prania.

II Zasady działania sklepu

1. LUCAS BRONDEL prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet, tym samym umożliwia zawieranie umów sprzedaży prezentowanych w sklepie towarów.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy korzystającym ze sklepu, zwanym klientem
a LUCAS BRONDEL z siedzibą w Częstochowie.

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

III Składanie zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.lucasbrondel.pl przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktu z oferty sklepu i  wybrać opcję
„do koszyka” znajdującą się obok każdego prezentowanego modelu, przez co klient zostanie przekierowany do  koszyka zakupu w celu uzupełnienia szczegółów transakcji.

3. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o przyjęciu zamówienia
do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez klienta podczas składania zamówienia.

4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

5. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej
do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

6. Klient ma prawo wyboru płatności przelewem lub przy odbiorze przesyłki. Koszty wysyłki pokrywa klient, z wyłączeniem darmowej przesyłki do Polski.

7. W przypadku problemów z realizacją zamówienia, prosimy o kontakt mailowo lub telefonicznie
w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

IV Czas realizacji zamówienia i dostawa

1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Opłaty
za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia i doliczane do jego wartości. Opłaty celne przy odbiorze przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, do którego nadawana jest przesyłka i ich wysokość nie jest zależna od Sklepu.

2. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem  wyboru opcji „za pobraniem” w przypadku płatności przy odbiorze.  Całkowity i maksymalny czas realizacji zamówienia to 14 dni.

3. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

V Ceny i metody płatności

1. Ceny produktów w sklepie są podawane w złotych polskich lub euro i są cenami brutto.
Nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Cena zakupu ma charakter wiążący i jest niezmienna niezależnie od zmian cen zaistniałych
po zawarciu umowy sprzedaży.

3. Klient opłaca zamówienie zgodnie z wyborem:

a) przelewem bankowym na numer konta bankowego.

Dane do przelewu:

             Łukasz Brondel

             Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa

             ING BANK ŚLĄSKI

             Numer konta bankowego PLN :  61 1050 1142 1000 0092 4220 2662

 

             Numer konta bankowego EUR:  46 1050 1142 1000 0091 0517 3166

             IBAN: PL 46 1050 1142 1000 0091 0517 3166

             SWIFT: INGBPLPW

 

b) zapłaty kurierowi w przypadku płatności za pobraniem. Ta forma płatności możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania dostawy firmą kurierską oraz na terytorium Polski.

4. W przypadku wyboru przez klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie
w formie płatności elektronicznej.

5. Szczegółowy cennik dostaw można znaleźć w zakładce „płatność i wysyłka”.

6. LUCAS BRONDEL zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

VI Reklamacje i rękojmia

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie  nowe. LUCAS BRONDEL jest zobowiązany
do dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.

2. LUCAS BRONDEL ponosi odpowiedzialność w przypadku powstałych wad – rękojmia.

3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.

4. Reklamację można złożyć  poprzez odesłanie produktu wraz z załączonym formularzem reklamacji (do pobrania na dole strony) na adres: Sklep internetowy LUCAS BRONDEL, Łukasz Brondel, ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeśli informacje podane
w reklamacji będą niekompletne sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem w celu uzupełnienia danych. Termin 14 dni zostanie liczony od dnia uzupełnienia danych.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany klientowi wraz z informacją
o niezasadności reklamacji.

VII Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować LUCAS BRONDEL
o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą
na adres ŁUKASZ BRONDEL ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa lub mailowo na adres: lucasbrondel@gmail.com.

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, LUCAS BRONDEL zwróci klientowi wszystkie otrzymane
od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez LUCAS BRONDEL) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż w 14 dni od dnia, w którym LUCAS BRONDEL został poinformowany przez klienta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, klient powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres Łukasz Brondel, ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia,
w którym konsument poinformował LUCAS BRONDEL o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. LUCAS BRONDEL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Bezpośrednie koszty wysyłki  zwrotu rzeczy ponosi klient.

10. Klient  odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII Dane osobowe

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów LUCAS BRONDEL oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Dane podawane są dobrowolnie. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, zmiany danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania
lub żądania ich usunięcia.

2. Administratorem danych osobowych jest „LBCONCEPT” z siedzibą w Częstochowie, adres:
ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa, posiadający NIP 5732794479 i REGON  367385665.

3. W przypadku klientów, którzy korzystają z dostawy produktu przesyłką kurierską
LUCAS BRONDEL przekazuje zebrane dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

IX Promocje

1. Zapisując się do newslettera Klient otrzymuje kod promocyjny w postaci zniżki 20%
na jednorazowy zakup.

2. Kod promocyjny można wykorzystać na zakup nieprzecenionych produktów.

3. Kod promocyjny nie łączy się z innymi promocjami.

X Postanowienia końcowe

1. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia realizację zamówienia. Klient ma prawo wglądu
do regulaminu za pomocą linku umieszczonego na stronie.

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności
i funkcjonowania Sklepu.

3. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.

 

 

Formularze do pobrania:

1. Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ZWROTU.pdf

2. Formularz reklamacji

FORMULARZ REKLAMACYJNY.pdf