DARMOWA WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI

Polityka prywatności Lucas Brondel

I Postanowienia ogólne

1. Ochrona danych osobowych naszych Użytkowników jest przez nas bardzo ceniona, dlatego dokładamy wszelkich starań aby były one gromadzone i przechowywane w możliwie najbardziej bezpieczny sposób.

2. Administratorem danych jest LBCONCEPT , z siedzibą w Częstochowie, ul. Tatrzańska 70,
e-mail: lucasbrondel@gmail.com, zwany dalej Administratorem.

3. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych.W tym celu może kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres : Łukasz Brondel,
ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa lub na adres e-mail: lucasbrondel@gmail.com.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.

II  Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

1. LUCAS BRONDEL przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu  w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez Serwis www.lucasbrondel.pl.   

2. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia umowy, marketingu, dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru, korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w chwili i na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

3. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego ( płatności dokonywane przelewem tradycyjnym), numer identyfikacji podatkowej NIP (Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą).

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak konsekwencją braku tej zgody jest brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

5. LUCAS BRONDEL może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług. W szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, kancelarie podatkowe. Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności przekazanych im danych osobowych Użytkowników na podstawie umowy z Administratorem lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych; w przypadku zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu okres ten będzie równy terminowi przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z taką umową, zaś w celach marketingowych Administrator może przetwarzać te dane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której one dotyczą.

III Newsletter

Użytkownik ma możliwość subskrybowania  newslettera.  Wymagane jest tutaj potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera oraz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Zapisując się do newslettera Użytkownik otrzyma wszelkie informacje o dostępnych promocjach, nowościach, wydarzeniach, aktualnościach. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość odwołania swojej zgody poprzez kontakt droga elektroniczną na adres e-mail: lucasbrondel.com.

IV Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.  

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych każdy Użytkownik ma także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

V Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecane, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres : Łukasz Brondel, ul. Tatrzańska 70, 42-280 Częstochowa lub na adres e-mail: lucasbrondel@gmail.com.